Nederlands English

Een goede plek om te leven en te werken, dat is waar Fred Stammeshaus al meer dan 25 jaar zijn bijdrage aan levert. Of dat nu in Nederland is of in ontwikkelingslanden, of het gaat om het herontwikkelen van oude gebouwen in Amsterdam of het toepassen van schone energie in Zuid Afrika. Hij neemt als projectleider of senior adviseur verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen en realiseren van uw project met (semi-)commerciële en sociale doelstellingen. Hij vertaalt uw bedrijfsplannen in realistische cijfers, haalbaarheid en realisatie. Fred komt goed tot zijn recht in complexe projecten met meerdere stakeholders. Hij slaat bruggen tussen ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en overheden. Hij werkt professioneel en creatief aan inhoudelijke, juridische en financiële oplossingen, met grote vasthoudendheid sturend naar sociale en zakelijke resultaten.

 

Selectie van uitgevoerde projecten op het gebied van Stadsontwikkeling:

E+Co Solar Water Heating in Zuid Afrika

E+Co is een Amerikaanse (USA) investeringsmaatschappij die leningen verstrekte aan ondernemers in Afrika, Azië en Latijns Amerika, die als producent, installateur of dienstverlener werkzaam zijn in de schone energie sector (nu geschiedt dit alleen nog in Afrika door dochter Persistent Energy Partners). E+Co huurde Fred in om financiële constructies te ontwikkelen voor Afrika om meer investeringen in deze sector mogelijk te maken, onder meer door hier in Zuid Afrika reguliere banken bij te betrekken. Er wordt in Zuid Afrika inmiddels in toenemende mate... Lees meer

Biologische Boerenmarkten in Nederland

Fred was mede-initiatiefnemer en oprichter van het Landelijk Platform voor Biologische Boerenmarkten. In de periode 1993 - 2001 werd bereikt dat er in 34 gemeenten in Nederland een biologische boerenmarkt kwam. Op een biologische warenmarkt verkopen biologische producenten en boeren hun versproduct rechtstreeks aan de consument. Fred sloot zijn periode bij het LPBB af met het schrijven van een boek over Vraag & Aanbod van biologische producten in Nederland, en over de ontwikkeling en realisatie van boerenmarkten (zie afbeelding). Tot op heden ontstaan er op basis van de... Lees meer

Vervoer Management Regio Amsterdam

Projectbureau Vervoer Management, een samenwerkingsverband van de Kamer van Koophandel Amsterdam, het ROA (verantwoordelijk voor alle infrastructurele projecten in de regio) en de Provincie Noord Holland, huurde Fred in om het Midden- en Grootbedrijf te adviseren en ondersteunen op het gebied van Vervoer Management. Fred stond aan de wieg van het werknemers-bedrijfsvervoer in het havengebied van Amsterdam (zie foto). Hij adviseerde en ondersteunde verschillende bedrijven bij verbeteringen op het gebied van het verminderen van parkeerdruk, het gebruik van het... Lees meer