Nederlands English

 

Afrikaanse Kerken

In 2008 betrokken Rev. Dr. Emmanuel Koney en consultant Ben Kremer (B222B) Fred bij de opzet en realisatie van het nieuw te bouwen Kerkverzamelgebouw De Kandelaar in Amsterdam Zuid Oost ('De Bijlmer'). Tot die tijd zaten talloze kerkgemeenschappen, waarvan de leden afkomstig zijn uit Afrikaanse landen als Ghana, in kille afbraakpanden en parkeergarages. Voordat het nieuwe gebouw werd opgeleverd, zorgde Fred er tevens voor dat de christelijke Afrikaanse kerken de dag voor Kerstavond een tijdelijk onderkomen konden betrekken.

Vijf jaar later heeft Fred de Afrikaanse kerken succesvol ondersteund in hun strijd met woningcorporatie Rochdale voor verbeterde nieuwe huurcontracten. Rochdale bleek de kerken gedurende vijf jaar ongeveer 450 m2 te veel aan huur te hebben berekend.   

Dominee Koney, de spirituele en zakelijke leider van de Afrikaanse kerken: "Mijn Soulmate, zo noem ik Fred altijd. Niet alleen omdat hij altijd klaar stond voor mij en de Afrikaanse gemeenschap in onze strijd voor volwaardige huisvesting, maar ook omdat hij altijd en overal bereid is te vechten voor rechtvaardigheid. Als Fred in je team zit sta je er nooit alleen voor."

Ben Kremer, directeur bureau B222B: "In alle projecten die we samen hebben gedaan kon ik altijd rekenen op zijn scherpe inzicht in de verhoudingen van belangen en doelen van de betrokken partijen. Zijn kwaliteiten als onderhandelaar zijn onovertroffen. Fred vindt meestal snel de juiste balans in synergie en billijkheid. Hij is altijd realistisch, to the point en neemt geen blad voor de mond. Een goede zaak kent in Fred geen betere vertegenwoordiger. Het is mij altijd een bijzonder genoegen om met hem te kunnen samenwerken en ik reken erop dat dit de komende decennia zo blijft."