Nederlands English

Een goede plek om te leven en te werken, dat is waar Fred Stammeshaus al meer dan 25 jaar zijn bijdrage aan levert. Of dat nu in Nederland is of in ontwikkelingslanden, of het gaat om het herontwikkelen van oude gebouwen in Amsterdam of het toepassen van schone energie in Zuid Afrika. Hij neemt als projectleider of senior adviseur verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen en realiseren van uw project met (semi-)commerciële en sociale doelstellingen. Hij vertaalt uw bedrijfsplannen in realistische cijfers, haalbaarheid en realisatie. Fred komt goed tot zijn recht in complexe projecten met meerdere stakeholders. Hij slaat bruggen tussen ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en overheden. Hij werkt professioneel en creatief aan inhoudelijke, juridische en financiële oplossingen, met grote vasthoudendheid sturend naar sociale en zakelijke resultaten.

 

Selectie van uitgevoerde projecten op het gebied van Stadsontwikkeling:

Urban Resort Amsterdam

Fred Stammeshaus is oprichter/bestuurder van Urban Resort Amsterdam en haar verschillende dochters. Urban Resort werd opgericht in 2006 en fungeert als schakel tussen het enorme aanbod aan leegstaande kantoor- en werkruimtes in en om Amsterdam, en de vraag naar betaalbare bedrijfsruimte door kunstenaars, ambachtslieden, sociale organisaties en startende ondernemers uit de culturele en creatieve sector. Urban Resort exploiteert inmiddels twaalf locaties waaronder: Cultuurreservaat De Heining (in eigendom, zie foto), Broedplaats De... Lees meer

Afrikaanse Kerken

In 2008 betrokken Rev. Dr. Emmanuel Koney en consultant Ben Kremer (B222B) Fred bij de opzet en realisatie van het nieuw te bouwen Kerkverzamelgebouw De Kandelaar in Amsterdam Zuid Oost ('De Bijlmer'). Tot die tijd zaten talloze kerkgemeenschappen, waarvan de leden afkomstig zijn uit Afrikaanse landen als Ghana, in kille afbraakpanden en parkeergarages. Voordat het nieuwe gebouw werd opgeleverd, zorgde Fred er tevens voor dat de christelijke Afrikaanse kerken de dag voor Kerstavond een tijdelijk onderkomen konden betrekken.

Vijf jaar later heeft Fred de Afrikaanse kerken... Lees meer

Voormalig NDSM terrein

De gemeente Amsterdam, cq stadsdeel Amsterdam Noord, huurde Fred gedurende anderhalf jaar in als kwartiermaker en procesmanager voor de ontwikkeling en realisatie van kunstenaarsdorp NDSM. Hessel Dokkum en Eva De Klerk hadden een geniaal plan bedacht om in de voormalige industriële scheepsbouwloodsen aan het IJ ondernemers en kunstenaars uit de creative industry te huisvesten. Fred ondersteunde zowel de initiatiefnemers als de gemeente om de plannen handen en voeten te geven, de financiering rond te krijgen en een economisch haalbaar plan te ontwikkelen, waarbij veel... Lees meer